„Chlubit se cizím peřím“ nemusí mít pejorativní význam

Obdivujme zručnost malířů, sochařů a také ty, kteří veřejnosti
umožňují sdílet sílu emocí uměleckých děl.

Podívejte se sami
židle Jerszyho Seymoura
kancelář rektora AVU
Chodba AVU, Kříž- Josef Václav Myslbek

kancelář Tomáše Vaňka, rektora AVU

  • Autor díla ve sbírce: Jerszy Seymour, Josef Václav Myslbek
  • Majitel děl: AVU

 

 

 

 

Fotografie byly pořízeny se souhlasem pana rektora, rozhovor byl na jeho přání stažen.

 

Foto: Anežka Sobková