„Chlubit se cizím peřím“ nemusí mít pejorativní význam

Obdivujme zručnost malířů, sochařů a také ty, kteří veřejnosti
umožňují sdílet sílu emocí uměleckých děl.

Podívejte se sami
Petr Hrabica, Poslední namazání
Petr Hrabica
Zoubek Václav, Znojmo
Kamil Klepsa
Kamil Klepsa
Slíva Jiří, Ouventure
Pacák Jan Antonín, In vino veritas
Maxim Velčovský

Pavel Vajčner: Spojení vína a umění je jednoznačné

  • Autor díla ve sbírce: různí autoři
  • Majitel děl: ..

 

Jak je pro Vás důležité se obklopovat estetičnem?

 

To s vínem souvisí. Víno je nápoj umělecký a má k tomu sklony. Je to nejušlechtilejší nápoj a to spojení víno-umění je jednoznačné. Dává vínu i tomu umění vyšší rozměr. 

 

Jednou ročně pozvete sochaře a malíře ať u Vás tvoří při degustaci vína. Zadáváte autorům i témata tvorby?

 

Ano, asi tak polovina z nich se drží daných témat, např. Ženy a víno. Minulý rok jsme měli téma Hroznová koza, což je keltsko- germánská tradice. Takových 60-70 děl se nám ročně schází, už tu máme přes 800 děl. Klášter zrušil Josef II, byla tu poté kasárna, takže tak postupně vybavujeme a obohacujeme místnosti. 

 

Co je tradice Hroznové kozy?

 

Tady není folklor, protože to jsou bývalé Sudety, ale místní historici vytáhli, že tady byla Hroznová koza, která otvírala a zavírala vinohrady. Bylo to obětování zvířete při této příležitosti.

 

Jaké další tradice Znojemska mohou umělci při tvorbě sledovat?

 

Loucký klášter byl stavěn jako pokus o nový Šalamounův chrám a není dostavěný. Přesto je větší než Velehrad. Premonstráti byli nejbohatší řád a tady z vína a okurek stavěli symboly oheň, země, vzduch pomocí architektury. 

1809 tady byla bitva o Znojmo, Napoleon byl tady v Louckém klášteře a bylo tady víc vojáků než u Slavkova. Napoleonská tradice se teď na Znojemsku obnovila.

 

Foto, text: Anežka Sobková